Start verhuur sociale huurappartementen Geiserhof


Start verhuur sociale huurappartementen Geiserhof

De woningen op het oude Gamma-terrein in Zeist krijgen vorm. Het gezellige hofje dat moet ontstaan is al goed te zien. In het hofje komen 40 huurwoningen: 22 eengezinswoningen en 18 appartementen. Alle woningen worden nul-op-de-meter.

De appartementen in het project, Geiserhof genaamd, worden door de R.K. Woningbouwvereniging Zeist verhuurd. Het gaat om 16 sociale huur- en 2 vrije sector huurappartementen in één gebouw.

 

Start verhuur sociale huurappartementen

Eerder informeerden wij u, onder andere in ons INFO-magazine, over de start van de verhuur van de appartementen. Wij hebben aangegeven dat de 16 sociale huurappartementen begin april op WoningNet zouden worden aangeboden, dit wordt echter later. Niet begin april, maar in de tweede helft van mei 2021 komen de appartementen op WoningNet.

Voor wie belangstelling heeft: hou WoningNet vanaf half mei in de gaten.

 

Verhuur vrije sectorhuurappartementen

Voor de 2 vrije sector huurappartementen geldt een voorrangsregeling voor huurders van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist die in een eengezinswoning óf in een flat met minimaal 3 slaapkamers wonen. Je moet dan kunnen aantonen dat je belastbaar inkomen hoger is dan € 44.655 per jaar (2021) en je huishouden niet groter is dan 3 personen. Bij meer dan twee gegadigden wordt geselecteerd op woonduur in de huidige woning. Dit toon je aan door een kopie van de woonduur uit het GBA mee te sturen.

Mensen die voor deze voorrangsregeling in aanmerking komen, krijgen een mailing van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist.

Na de zomervakantie kunnen de nieuwe bewoners intrek nemen in hun woningen.