Wij leggen verantwoording af

Volgens de principes van een goed ondernemingsbestuur laten woningcorporaties zich elke vier jaar extern (maatschappelijk) visiteren. Dit gebeurt door externe bureaus en volgens een vaste methodiek die bewaakt wordt door een onafhankelijke stichting. De visitatie is een manier waarmee wij verantwoording afleggen aan onze belanghebbenden over onze maatschappelijke prestaties.

Onze ambities en doelstellingen, de opgaven in ons werkgebied, de normen van stakeholders en onze financiële mogelijkheden en efficiëntie worden vergeleken met de prestaties die we de afgelopen vier jaar hebben geleverd. Ook het ondernemingsbestuur (governance) wordt met de visitatie beoordeelt.

In 2012 heeft de R.K. Woningbouwvereniging zich laten visiteren door Ecorys, voor het rapport klikt u op visitatierapport 2012.

In 2016 hebben we ons opnieuw laten visiteren, ditmaal door Raeflex. Voor het rapport klikt u op visitatierapport 2016.