Aannemingsovereenkomst RKWBV en aannemer Heijligers Bouw voor de nieuwbouw aan de Cornelis Vlotlaan is ter plaatse ondertekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De RK Woningbouwvereniging Zeist gaat in de groenstrook aan de Cornelis Vlotlaan/Leendert Edelmanlaan 24 sociale  huurappartementen bouwen.  BDG architecten en Aannemer Heilijgers Bouw B.V. zijn geselecteerd voor het ontwerpen en realiseren van de appartementen. Het betreft een appartementengebouw met 24 appartementen in 4 woonlagen geschikt voor senioren.

Op 16 mei 2018 waren we van harte welkom in de Turkse Moskee aan de Cornelis Vlotlaan voor een inloopbijeenkomst. Hier hebben we onze ontwerptekeningen van het appartementengebouw en de herinrichting van het openbaar gebied kunnen presenteren aan de omwonende en geïnteresseerde. De architect, aannemer en medewerkers van de gemeente en RK woningbouwvereniging waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Via onderstaande links kunt u de tekeningen nog eens op uw gemak bekijken.

Cornelis Vlotlaan: totaal impressie

Cornelis Vlotlaan: woningplattegrond

Cornelis Vlotlaan: dwarsdoorsnede appartementengebouw

Herinrichting openbaar gebied

U kunt de tekeningen van het openbaar gebied en het bomenkapplan vinden op de projectpagina van de gemeente Zeist: www.zeist.nl/cornelisvlotlaan.

Groen wordt vernieuwd
In de herinrichting van het openbaar gebied wordt veel groen vernieuwd. Enkele bomen blijven staan, maar er zal ook veel gekapt moeten worden. Er komen wel enkele grote bomen terug en voor de rest worden nieuwe bosschages aangeplant. De nieuwbouw en het groen vormt een mooi samengesteld geheel. Het groen is tevens een buffer tussen de huidige eengezinswoningen en de nieuwbouw. Door de bloemrijke bosschages die er komen, zullen er meer bijen en vlinders op af komen, waardoor de biodiversiteit zal toenemen.

Natuur inclusief bouwen
De milieubelangenverenigingen in Zeist hebben we mee laten denken over de herinrichting van het groen. We gaan ‘natuur inclusief’ bouwen: de verlichting van het gebouw wordt vleermuisvriendelijk. Ook komen er inbouwkasten voor vleermuizen waarin ze kunnen nestelen.

Planning

Vanwege bezwaren tegen de bomenkap en nieuwbouw heeft dit project enige vertraging opgelopen. Wij zijn met de bezwaarmakers in gesprek gegaan en hebben gezamenlijk de problemen hieromtrent op weten te lossen. Op dit moment loopt de gebruikelijke procedure met bezwaar- en beroepsmogelijkheid voor de omgevingsvergunning nog.  Wij hopen in februari een duidelijke planning van deze nieuwbouw te kunnen geven.

Inloopbijeenkomst voor omwonende

Speciaal voor de omwonende van dit project organiseren wij op dinsdag 4 februari van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in het kinderdagverblijf SamSam en BSO Heldendonk aan de Leendert Edelmanlaan 2 in Zeist. Tijdens deze inloopbijeenkomst informeren wij de omwonende over de planning, de kap van de bomen, het nieuwbouwplan en de inrichting van de bouwplaats. Omwonende ontvangen van ons persoonlijk een uitnodiging voor deze inloopbijeenkomst.

Inloopbijeenkomst voor geïnteresseerde

Speciaal voor de mensen die geïnteresseerd zijn om naar een van de appartementen te verhuizen, wordt later een aparte inloopbijeenkomst georganiseerd. De mensen die zich als geïnteresseerde hebben opgegeven, worden hierover door ons geïnformeerd.

Verdeling woningen

De appartementen worden eerst aan de huurders boven de 65 jaar van de R.K. Woningbouwvereniging die in de Verzetswijk wonen aangeboden. De overgebleven appartementen worden aangeboden aan de huurders boven de 65 jaar van Woongoed Zeist die in de Verzetswijk wonen. De appartementen die dan nog overblijven worden geadverteerd op WoningNet. De appartementen worden allemaal passend toegewezen, wat betekent dat het inkomen passend moet zijn (niet hoger dan € 38.035,-) voor deze appartementen.

Versnelling huisvestingsopgave

De gemeenteraad heeft in 2017 besloten om tot en met 2020 extra woonruimte te creëren voor 2500 woningzoekenden. In Zeist is veel vraag naar kleine, betaalbare woonruimte voor starters. Deze 24 appartementen worden met voorrang toegewezen aan oudere huurders van eengezinswoningen in de Verzetswijk. Hierdoor kunnen de oudere huurders uit de wijk in hun vertrouwde wijk blijven wonen en komen woningen leeg in de wijk voor starters en jonge gezinnen. De gemeente is samen met woningcorporaties en andere woonaanbieders aan de slag gegaan met deze zogeheten ‘Versnelling Huisvestingsopgave’. De woningbouw aan de Cornelis Vlotlaan/Leendert Edelmanlaan is hier onderdeel van.