Huidige situatie hoek Dwarsweg/Anne de Vrieslaan

De nieuwe Komeet

Op de hoek Dwarsweg–Anne de Vrieslaan (terrein voormalige supermarkt De Komeet) willen wij een appartementengebouw met 25 zorgstudio’s realiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. AG NOVA Architecten tekent voor het ontwerp, Continu Wonen (onderdeel van Hemink Bouw) draagt zorg voor de bouw.

Elke appartement wordt circa 30m2 groot en er is een gemeenschappelijke ruimte om samen te komen. De zorg zal worden verleend door Reinaerde.

Informatieavond

We vinden het belangrijk dat de omwonenden goed en door ons persoonlijk geïnformeerd worden over wat onze plannen zijn voor de straat waarin zij wonen. In maart 2020 zijn de direct aangrenzende buren geïnformeerd en in juni hebben we een informatieavond georganiseerd voor alle omwonenden uit beide straten. In verband met Covid-19 werden de omwonenden in tijdsblokken uitgenodigd, zodat op gepaste afstand met elkaar gesproken kon worden. Op deze avond waren ook de gemeente Zeist en de aannemer aanwezig, zodat alle vragen van de omwonenden direct beantwoord konden worden.

 

 

 

 

 

 

Parkeren

De bewoners van de appartementen hebben zelf geen auto. De parkeerplaatsen die op het eigen terrein gerealiseerd zullen worden, zijn bedoeld voor bezoekers en zorgverleners, die hierdoor geen gebruik hoeven te maken van parkeerplaatsen in de wijk.

Impressie nieuwe situatie vanaf Dwarsweg

Impressie nieuwe situatie vanaf Anne de Vrieslaan

 

 

 

 

 

 

Omgevingsvergunning

De zomer hebben we gebruikt om de plannen verder uit te werken.  En op 6 oktober hebben we een aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een appartementengebouw voor 25 zorgwoningen bij de gemeente Zeist ingediend. Omwonenden zijn hierover door ons geïnformeerd en de aanvraag is in de Nieuwsbode gepubliceerd. Op dit moment is het nog niet mogelijk om uw zienswijze op deze aanvraag in te dienen. Op de website van de gemeente Zeist vindt u meer informatie over wat de procedure is en wat uw mogelijkheden zijn om op het plan uw zienswijze en beroep in te dienen.

Bestemmingsplan

De locatie van de voormalige supermarkt De Komeet heeft nu de bestemming ‘detailhandel’. Het nieuwe appartementengebouw past daarom niet binnen het bestemmingsplan. De gemeente heeft aangegeven dat de bouw bijdraagt aan het doel om versneld extra woningen te realiseren (‘Versnellingsopgave huisvesting’) en de bouw van de zorgwoningen belangrijk te vinden. De gemeente Zeist zal daarom een procedure volgen om de bestemming te veranderen. Deze procedure is nog niet gestart.

 

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist en ContinuWonen hebben de bouwteam-overeenkomst voor de ontwikkeling en bouw van het complex ondertekend. Een positieve stap in de goede richting en de bevestiging van een plezierige en constructieve samenwerking. ContinuWonen zorgde ervoor dat bij beide bedrijven een heer heerlijke taart werd bezorgd om dit feit te vieren. Deze lekkernij werd met veel dank in ontvangst genomen door directeur-bestuurder Camiel Schuurmans en projectmanager Henri Blankestijn.

 

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze nieuwbouwplannen? Neemt u dan contact op met de heer Henri Blankestijn via telefoonnummer 030 698 5030 of per e-mail via blankestijn@rkwbv.nl.

Wilt u meer weten over de omgevingsvergunning of de bestemmingsplanprocedure? Neem dan contact op met de gemeente Zeist via telefoonnummer 14 030 of per e-mail via zeist@zeist.nl.