Bruggebouw Kometenlaan Huis ter Heide

 

 

 

 

 

 

 

De R.K. Woningbouwvereniging Zeist wil aan het bestaande bruggebouw aan de Kometenlaan in Huis ter Heide 18 extra appartementen gaan bouwen. Hiervoor is Bébouw Midreth uit Mijdrecht aangetrokken om dit te realiseren.

Versnelde huisvesting
De 18 extra sociale huurappartementen passen in het besluit van de Raad uit januari 2017 voor versnelde huisvesting. Daarin is vastgelegd dat de gemeente zich de komende jaren gaat inzetten op het versneld toevoegen van onder andere goedkope huurwoningen. De gemeente heeft mede daarom besloten om in principe mee te werken aan de plannen van de woningbouwvereniging.

Herziening bestemmingsplan en omgevingsvergunning
Het bouwplan is in strijd met het huidige bestemmingsplan ‘Sterrenberg’, omdat er in het hele plangebied maximaal 480 wooneenheden gebouwd mogen worden. Daarom is gevraagd om een herziening van het bestemmingsplan. De RKWBV zal tevens een omgevingsvergunning aanvragen. Deze zal door de gemeente op de gebruikelijke manier in procedure worden gebracht. Meer informatie hierover vindt u terug op de website van de gemeente Zeist.

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 21 maart 2019 was de inloop informatiebijeenkomst in ’t Lichtpunt voor alle geïnteresseerde om de nieuwbouwplannen in te zien. Hieronder treft u twee tekeningen aan die tevens tijdens de informatiebijeenkomst zijn getoond.

Tekening aanpassing openbare ruimte ivm uitbreiding bruggebouw

Tekening uitbreiding bruggebouw

Planning
In verband met bezwaren die zijn binnengekomen op de door ons geplande uitbreiding, is het momenteel nog niet duidelijk wanneer we met de bouw kunnen beginnen.