Onze projecten

Als wij groot onderhoud plegen in een complex of wijk of we gaan nieuwe huizen bouwen, dan kunt u hier meer lezen over deze projecten. Klik op onderstaande projectnamen voor meer informatie over het betreffende project.

 

2017/2018 Project Verzetswijk groot onderhoud

2018 groot onderhoud Couwenhoven eengezinswoningen

2019 Duurzame nieuwbouw appartementen, geschikt voor senioren, aan de Cornelis Vlotlaan

 

Voorbereiding nieuwbouw voor 2018 en 2019 

Nieuwbouw sociale huurappartementen Kometenlaan (Huis ter Heide)
Naast het bruggebouw aan de Kometenlaan willen wij ook een aantal sociale huurappartementen gaan neerzetten. Omdat de gemeente Zeist zich de komende jaren wil gaan inzetten op het versneld toevoegen van betaalbare huurwoningen op de woningmarkt, heeft zij haar medewerking toegezegd voor de herziening van het bestemmingsplan. Dit was onder andere nodig om de nieuwbouw mogelijk te maken. Dit project zit nog in de beginfase. Zodra er meer bekend wordt, en dat zal in de loop van 2018 zijn, worden de huurders van de Kometenlaan geïnformeerd over dit project.