Tweemaal per jaar brengt de RKWBV haar INFO-magazine uit voor haar huurders en andere belangstellende. Hierin staan nuttige telefoonnummers, handige tips en het laatste nieuws betreffende de activiteiten van de RKWBV, de woningen én hun bewoners. Daarnaast staan er interessante interviews in met bewoners en andere mensen die professioneel betrokken zijn bij de volkshuisvesting in Zeist.

De magazines worden verspreid onder alle bewoners, leden en overige belangenhouders van de woningbouwvereniging.

Redactieadres
Postbus 21
3700 AA ZEIST