Huurkorting voor meer dan honderd huurders


Een woning huren die past bij je inkomen is erg belangrijk, vinden woningcorporaties en gemeente. Woongoed Zeist, de R.K. Woningbouwvereniging Zeist, en de gemeente Zeist deden daarom begin dit jaar gezamenlijk een proef om huurders die te duur wonen, in bepaalde gevallen een huurkorting of een verhuisvergoeding te geven. Met als resultaat dat ruim een kwart van de huurders die aangeschreven is, ook werkelijk een structurele korting op de huur hebben ontvangen.

Goedkoper wonen

384 huurders die mogelijk in aanmerking kwamen voor huurkorting zijn door de corporaties aangeschreven. Zij huurden een woning met een relatief hoge huur in vergelijking met hun inkomen. 139 huurders reageerden op deze oproep. Bij 105 huurders stelden de corporaties in samenwerking met de gemeente vast dat ze voor huurkorting in aanmerking kwamen. De gemiddelde korting per maand bedroeg €44,-.

Verhuizen met voorrang en een vergoeding

Aan een andere groep huurders werd de mogelijkheid geboden om te verhuizen naar een goedkopere en passende woning. In het kader van deze actie verstrekt de gemeente Zeist aan de mensen die gaan verhuizen een verhuisvergoeding. Tot nu toe had één huurder interesse. De aangeschreven huurders kunnen nog heel het jaar gebruik maken van deze regeling.

Samenwerking met Sociaal Raadslieden een succes

Huurders die zich hadden aangemeld voor deze actie, konden ook aangeven of de Sociaal Raadslieden contact met hen op mocht nemen. Sociaal Raadslieden zijn onafhankelijk en bieden gratis hulp en advies bij verschillende sociaaljuridische zaken waaronder ook  het inkomen. Zij bekijken in dat geval samen met de klant of hij of zij gebruik maakt van alle voor hen geldende heffingskortingen, toeslagen, minimaregelingen en kwijtscheldingen, de zogenaamde inkomenscheck. Uiteindelijk vond er met 21 mensen een afspraak plaats. Resultaat? Een gemiddelde lastenverlaging op jaarbasis van €700,-! Met twee uitschieters van €1.524,- en €2.028,-. Ook de bezoekers van een informatiebijeenkomst van Sociaal Raadslieden die gezamenlijk werd georganiseerd, waren blij met de tips en informatie die ze kregen. Zo had een van de huurders nog nooit gehoord van het Jeugd Sport en Cultuurfonds: “Nu kunnen mijn kinderen eindelijk ook sporten.”

Vervolg

De corporaties gaan hun huurders actief wijzen op de inkomenscheck door Sociaal Raadslieden. Zeker huurders met betalingsproblemen. Daarnaast onderzoeken zij, ook in samenwerking met de gemeente en andere partijen, naar mogelijkheden om in te zetten op betaalbaar wonen.