Prisma is een onafhankelijke vereniging van en voor huurders van woningen van de RK Woningbouw-vereniging. Zij komt op voor de belangen van huurders. Prisma adviseert de RK Woningbouw-vereniging o.a. over haar beleid. Prisma bestaat uit een vrijwillig bestuur.

Wat doet Prisma voor u?

  • Prisma peilt uw mening over onderwerpen die u belangrijk vindt, zoals de huurverhoging, groot onderhoud en renovatieplannen;
  • Prisma overlegt en onderhandelt met de RK Woningbouwvereniging over beleid en beheer;
  • Prisma informeert u over de resultaten van het overleg;
  • Prisma ondersteunt ook Bewonerscommissies die in hun complex actief zijn;
  • Prisma adviseert de RK Woningbouwvereniging bij de jaarlijkse huurverhoging, bij het ZAV-beleid;
  • Prisma waakt over uw belangen bij groot onderhoud (ver)nieuwbouw en investeringen in energiebesparende maatregelen.

Enkele onderwerpen worden door de huurdersbelangenverenigingen van de Zeister corporaties gezamenlijk aangepakt. Zo is er één Basis Sociaal Statuut (BSS) dat de huurdersrechten regelt bij renovatie en sloop en is er één Geschillen Advies Commissie (GAC) waar u terecht kunt als u er met uw corporatie niet meer uitkomt. Ook brengen de huurdersbelangenverenigingen gezamenlijk advies uit over de prestatieafspraken die de gemeente met de Zeister  corporaties maakt over de ontwikkeling van de leefbaarheid in de wijken en van de huurwoningen in onze gemeente.

Wilt u meer informatie over Prisma, het lidmaatschap, versterking van het bestuur of over andere huurderszaken, dan kunt u contact opnemen met:

HUURDERSBELANGENVERENIGING PRISMA

PRISMA

p/a Maurikstraat 33
3701 HC Zeist
e-mail: penningmeester@hbvprisma.nl
Website: www.hbvprisma.nl

 

 

 

Prisma vacatures: bestuurslid

Huurdersbelangenvereniging Prisma is op zoek naar nieuwe bestuursleden, waaronder een algemeen bestuurslid.

Wij zoeken mensen voor het bestuur van Prisma met het volgende profiel:

  • u bent huurder van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist
  • u heeft een pro-actieve instelling
  • u wilt een stem geven aan de mening van alle huurders
  • en u wilt meedenken over belangrijke onderwerpen met onder andere het bestuur van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist en de gemeente Zeist

Het bestuur van Prisma bestaat uit vrijwilligers. Voor iedereen in het bestuur geldt echter: vrijwillig is niet vrijblijvend. Voor beide functies is een vrijwilligers- en onkostenvergoeding van toepassing.

Heeft u interesse in een bestuursfunctie bij Prisma, dan kunt dat aan Prisma mailen:

voorzitter@hbvprisma.nl of penningmeester@hbvprisma.nl.
U kunt ook schrijven naar: Maurikstraat 33, 3701 HC  Zeist of u belt met telefoonnummer: 030 695 20 25