U gaat tijdelijk ergens anders verblijven

Als huurder heeft u uw hoofdverblijf in de woning die u huurt. Zo hebt u dat afgesproken toen u het huurcontract tekende. Maar hoe zit dat als u bijvoorbeeld vanwege studie of werk tijdelijk naar een andere regio moet of zelfs naar het buitenland? U kunt dan iemand tijdelijk in uw huis laten wonen. Die persoon noemt de RKWBV een huisbewaarder.

Een huisbewaarder is een persoon die, met toestemming van de RKWBV en onder bepaalde voorwaarden, voor de woning zorgt en daar verblijft tijdens uw afwezigheid. De periode van huisbewaring is minimaal 3 maanden en maximaal een jaar. Een verlenging van deze termijn is niet mogelijk.

U kunt huisbewaarderschap aanvragen wanneer u als huurder:

  • voor werk buiten de regio moet zijn;
  • voor studie buiten de regio moet zijn;
  • vanwege detentie afwezig bent;
  • vanwege een ‘wereldreis’ afwezig bent.

De huurovereenkomst tussen u en de RKWBV blijft in stand. U blijft als huurder ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor de huurbetaling en alle andere verplichtingen die in de huurovereenkomst en de algemene huurvoorwaarden staan. Om te zorgen dat de huur wordt betaald, wil de RKWBV graag dat u de huur tijdens uw afwezigheid automatisch laat afschrijven.

Ook willen wij dat u een zaakwaarnemer aanwijst. Iemand die u namens ons in noodgevallen kan bereiken. U kunt deze zaakwaarnemer ook machtigen om uw zaken te regelen.

Wilt u de aanvraag bij ons doen, vul dan het aanvraagformulier huisbewaarderschap in.