Onderhoudsplanning 2018

Onder voorbehoud gaat de R.K. Woningbouw in 2018 de volgende onderhouds-werkzaamheden doen:

Kievitlaan en Oranjerie
Buitenschilderwerk

De Clomp
De rookgasafvoeren worden opnieuw vastgebeugeld

Antonlaan, Cronjelaan, Van Doornlaantje en Jagerlaan
Buitengevels worden gereinigd en er worden nieuwe kranen op de waterleiding in de meterkast geplaatst

J.C. Meijerlaan
Buitendeuren worden geschilderd

Maria-oord
Diverse onderdelen in de lift worden vervangen

Alle complexen
Na de bladval, in het najaar, worden de dakgoten gereinigd

 

Voor 2018 hebben we onder voorbehoud ook een viertal projecten die we willen gaan uitvoeren:

Renovatie: samen voor een aantrekkelijke Verzetswijk!

In de Verzetswijk gaan we in 2018 samen met Woongoed Zeist 310 woningen renoveren. In het voorjaar 2018 wordt gestart met de renovatie van de flats van Woongoed Zeist. Daarna zijn de eengezinswoningen aan de beurt, waarvan er 49 van de R.K. Woningbouwvereniging zijn. De woningen worden energiezuiniger en comfortabeler gemaakt. Huurders worden bij de voorbereidingen betrokken en hebben inspraak in de werkzaamheden die we willen gaan uitvoeren.

Groot onderhoud Couwenhoven eengezinswoningen

Om het comfort, de duurzaamheid en de leefbaarheid bij de Couwenhoven eengezinswoningen te verbeteren, gaan we halverwege 2018 de eengezinswoningen aan de buitenkant opknappen. Maar we gaan de woningen ook verduurzamen en veiliger maken. Zo wordt al het glas vervangen voor hoog rendementsglas, gaan we de woningen zowel vanuit de kruipruimte als vanaf het dak beter isoleren en krijgen de woningen zelfregulerende roosters in de ramen voor een optimale ventilatie. Ook gaan we binnenkort in gesprek met de gemeente Zeist om het openbaar groen eveneens aan te pakken. Bovenal: het gaat er weer mooi uitzien! De huurders worden hierover door ons persoonlijk geïnformeerd.

Duurzame nieuwbouwappartementen aan de Cornelis Vlotlaan

In 2018 gaan we hard aan de slag met voorbereidingen om een aantal appartementen aan de Cornelis Vlotlaan, geschikt voor senioren, te bouwen. De voorbereiding voor het realiseren van nieuwbouw kost altijd een behoorlijke tijd, dus wij beginnen voer, om in 2019 echt te bouwen. De Cornelis Vlotlaan ligt midden in de Verzetswijk. De nieuwe woningen zijn in eerste plaats bedoelt voor ouderen die al in de Verzetswijk wonen. Zo kunnen zij nog lang zelfstandig in een betaalbare woning in de wijk blijven wonen. Aan de andere kant komen er op deze manier ook weer eengezinswoningen vrij in de wijk, wat de doorstroming ten goed komt! Het project is nu nog in het stadium van vergunningen aanvragen. Maar zodra er groen licht is voor de bouw en er een planning ligt, worden de huurders van de Verzetswijk geïnformeerd hoe zij eventueel in aanmerking kunnen komen voor deze nieuwe appartementen. Uiteraard zal er ook een bewonersbijeenkomst worden georganiseerd. In de loop van 2018 zal er meer bekend worden. We houden u op de hoogte!

Nieuwbouw sociale huurappartementen Kometenlaan (Huis ter Heide)

Naast het bruggebouw aan de Kometenlaan willen wij ook een aantal sociale huurappartementen gaan bouwen. Omdat de gemeente Zeist zich de komende jaren wil gaan inzetten op het versneld toevoegen van betaalbare huurwoningen op de woningmarkt, heeft zij haar medewerking toegezegd voor de herziening van het bestemmingsplan. Dit was onder andere nodig om de nieuwbouw mogelijk te maken. Dit project zit nog in de beginfase. Zodra er meer bekend wordt, wat in de loop van 2018 zal zijn, worden de huurders van de Kometenlaan geïnformeerd over dit project.