Urgentie aanvragen voor een woning

Er zijn te weinig sociale huurwoningen om alle woningzoekenden direct aan een woning te kunnen helpen. Daarom moeten de meeste mensen een paar jaar wachten op een geschikte woning. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang (urgentie) krijgen bij het zoeken naar een woning.

Als u niet zelf uw huisvestingsprobleem kunt oplossen en u buiten uw schuld in de problemen bent gekomen, kunt u een zogenoemde urgentieverklaring aanvragen.

Voor de gemeente Zeist handelt Het Vierde Huis de urgentie-aanvragen af. Op hun website treft u meer informatie aan over een urgentie aanvragen.

 

h4hlogouw

Maakt u kans op een urgentie?

Op www.urgentiewijzer.nl kunt u de urgentiewijzer invullen om in te schatten of u kans maakt op voorrang. U hoeft daarvoor alleen een paar vragen te beantwoorden. Daarna kunt u ook via deze website eenvoudig een urgentieverklaring aanvragen. De aanvraag van een urgentie kost € 73,00.

 

Wat zijn de eisen om een urgentie aan te kunnen vragen?

U kunt alleen een urgentie aanvragen

  • als u minimaal 1 jaar ingeschreven staat bij de Basisregistratie Personen van uw gemeente;
  • u een inschrijfduur heeft als woningzoekende in de gemeente Utrecht van korter dan 6,5 jaar. Woont u in Zeist dan is dit 4,5 jaar;
  • uw inkomen (voor het hele huishouden) mag niet hoger dan zijn € 44.659 bruto op jaarbasis.