Lid worden van onze vereniging

Iedere huurder van de R.K. Woningbouwvereniging (RKWBV) kan lid worden van de RKWBV. Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering. Hierin wordt onder andere het jaarverslag besproken. Alle leden kunnen hier hun stem laten horen.

Lid worden van de RKWBV betekent niet dat u voorrang krijgt bij woningtoewijzing.
Wel kunt u meedenken en uw stem laten horen over algemene zaken van de RKWBV. Als u lid wilt worden van onze vereniging, kunt u contact opnemen met Lia Voskuilen via telefoonnummer 030 – 698 50 30.

 

Laatste nieuws leden
Op 28 juni 2017 was de Algemene Ledenvergadering in de Maria oord-Zaal. De leden zijn akkoord gegaan met het verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 25 mei 2016 en hebben zij de jaarrekening 2016 goedgekeurd, die vanaf nu ook gepubliceerd staat op onze website. Tevens hebben zij het bestuur en de Raad van Commissarissen decharge verleend.

Tijdens de vergadering heeft oud voorzitter mevrouw Guusje van der Weijden-Klinkers afscheid genomen van de leden. Conform het rooster van aftreden heeft zij haar functie per 30 juni 2017 na 8 jaar neergelegd. Zij is door het bestuur en de voorzitter van de RvC geroemd voor haar enorme inzet. In haar periode heeft zij de raad en het bestuur altijd gewezen op het belang voor de huurder en heeft zij uitermate goed de kwaliteiten van de raad ingezet.

De heer Wouter Würdemann treedt per 1 juli 2017 toe tot de Raad van Commissarissen van de RKWBV. Tijdens de vergadering heeft hij zich voorgesteld aan de leden.

De volgende reguliere Algemene Ledenvergadering staat gepland voor mei 2018, waarin onder andere het jaarverslag en de jaarrekening 2017 besproken zal worden.