Onze projecten

Als wij groot onderhoud plegen in een complex of wijk of we gaan nieuwe huizen bouwen, dan kunt u hier meer lezen over deze projecten. Klik op onderstaande projectnamen voor meer informatie over het betreffende project.

 

2017/2018 Project Verzetswijk groot onderhoud

2018 groot onderhoud Couwenhoven eengezinswoningen

 

Voorbereidingen nieuwbouw voor 2018 en 2019 

Duurzame nieuwbouw appartementen aan de Cornelis Vlotlaan
In 2018 gaan we hard aan de slag met voorbereidingen om een aantal appartementen aan de Cornelis Vlotlaan, geschikt voor senioren, te gaan bouwen. De voorbereiding voor het realiseren van nieuwbouw kost altijd een behoorlijke aanlooptijd, dus wij beginnen vroeg, om in 2019 echt te gaan bouwen. De Cornelis Vlotlaan ligt midden in de Verzetswijk. De nieuwe woningen zijn in eerste plaats bedoeld voor ouderen die al in de Verzetswijk wonen. Zo kunnen zij nog lang zelfstandig in een betaalbare woning in de wijk blijven wonen. Aan de andere kant komen er  zo ook weer eengezinswoningen vrij in de wijk, wat de doorstroming ten goede komt! Het project is nu nog niet in het stadium van vergunningen aanvragen. Maar zodra er groen licht is voor de bouw en er een planning ligt, worden de huurders van de Verzetswijk geïnformeerd hoe zij eventueel in aanmerking kunnen komen voor deze nieuwe appartementen. Uiteraard zal een bewonersbijeenkomst worden georganiseerd. In de loop van 2018 zal er meer bekend worden. We houden u op de hoogte!

Nieuwbouw sociale huurappartementen Kometenlaan (Huis ter Heide)
Naast het bruggebouw aan de Kometenlaan willen wij ook een aantal sociale huurappartementen gaan neerzetten. Omdat de gemeente Zeist zich de komende jaren wil gaan inzetten op het versneld toevoegen van betaalbare huurwoningen op de woningmarkt, heeft zij haar medewerking toegezegd voor de herziening van het bestemmingsplan. Dit was onder andere nodig om de nieuwbouw mogelijk te maken. Dit project zit nog in de beginfase. Zodra er meer bekend wordt, en dat zal in de loop van 2018 zijn, worden de huurders van de Kometenlaan geïnformeerd over dit project.