Prisma is een onafhankelijke vereniging van en voor huurders van woningen van de RK Woningbouwvereniging. Zij komt op voor de belangen van huurders. Prisma adviseert de RK Woningbouwvereniging o.a. over haar beleid. Prisma bestaat uit een vrijwillig bestuur.

Bestuur Huurdersbelangen Vereniging Prisma

Bestuur Huurdersbelangenvereniging Prisma

Wat doet Prisma voor u?

  • Prisma peilt uw mening over onderwerpen die u belangrijk vindt, zoals de huurverhoging, groot onderhoud en renovatieplannen;
  • Prisma overlegt en onderhandelt met de RK Woningbouwvereniging over beleid en beheer;
  • Prisma informeert u over de resultaten van het overleg;
  • Prisma ondersteunt ook Bewonerscommissies die in hun complex actief zijn;
  • Prisma adviseert de RK Woningbouwvereniging bij de jaarlijkse huurverhoging, bij het ZAV-beleid;
  • Prisma waakt over uw belangen bij groot onderhoud (ver)nieuwbouw en investeringen in energiebesparende maatregelen.

Enkele onderwerpen worden door de huurdersbelangenverenigingen van de Zeister corporaties gezamenlijk aangepakt. Zo is er één Basis Sociaal Statuut (BSS) dat de huurdersrechten regelt bij renovatie en sloop en is er één Geschillen Advies Commissie (GAC) waar u terecht kunt als u er met uw corporatie niet meer uitkomt. Ook brengen de huurdersbelangenverenigingen gezamenlijk advies uit over de prestatieafspraken die de gemeente met de Zeister  corporaties maakt over de ontwikkeling van de leefbaarheid in de wijken en van de huurwoningen in onze gemeente.

Wilt u meer informatie over Prisma, het lidmaatschap, versterking van het bestuur of over andere huurderszaken, dan kunt u contact opnemen met:

HUURDERSBELANGENVERENIGING PRISMA
p/a Maurikstraat 33
3701 HC Zeist
e-mail: penningmeester@hbvprisma.nl
Website: www.hbvprisma.nl